Kanoverhuur voorwaarden

REGLEMENT (VER)HUUR KANO’S vanaf 2018 © Waleuk


Algemene/Leveringsvoorwaarden huur kanoën

Artikel 1.

Leeftijd en verantwoordelijkheid huurder en medepassagiers/gezelschap De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht. Medepassagiers/Medekanovaarders onder de 18 jaar mogen alleen in aanwezigheid en onder toezicht van een volwassenen (of een andere door de ouders/verzorgers benoemde meerderjarige) en verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers in de kano varen.


Artikel 2. Reserveren, betalen en annuleren


1. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.
2. In de huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen.
3. De huurder heeft een eigen risico van EUR 250,- bij schade aan of verlies van de kano of schade aangebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen aan de verhuurder.
4. Het ingevulde reserveringsformulier vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
5. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vóór aanvang van de huurperiode te geschieden.
6. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos
- Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
- Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
7. Annuleren dient u schriftelijk/per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact ons.
8. Annuleren bij ’n hele duidelijke, geldige reden, eenmalig kosteloos kan, indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten!
9. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. Hierover dient vóór aanvang van de huurperiode contact met elkaar te zijn. In dit geval is sprake van overmacht en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 1. Leeftijd, vaar- en zwemkwaliteiten en zwemvesten & verantwoordelijkheid


1. De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht. Medepassagiers/Medekanovaarders onder de 18 jaar mogen alleen met aanwezigheid en onder toezicht van een volwassenen (of een andere door de ouders/verzorgers benoemde meerderjarige) en verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers in de kano varen.
2. De verhuurder verstrekt zwemvesten aan alle kanovaarders en stelt deze verplicht om het zwemvest te dragen.
3. Een goede zwemvaardigheid is vereist.
4. Kinderen t/m 5 jaar zijn niet toegestaan om (mee) te varen


Artikel 2. Varen, gedragsregels en vaargebied /verplichtingen huurder en gezelschap


1. De huurder wordt geacht het gehuurde terug te brengen zoals de huurder hem ook heeft afgeleverd.
2. Varen/kanoën is toegestaan binnen de overeengekomen vaar- c.q. huurtijden van Waleuk.
3. U mag alleen daar de kano in/uit het water laten glijden/te water laten gaan op de daarvoor bestemde aangegeven in – en uitstapplaats.
4. U trekt de kano uit de kar en legt hem ook weer zelf (op z’n kop) op de kar
5. Het is niet toegestaan om te varen in of nabij watermolens, watergemalen, drijfbalken, stuwen, sluizen en vistrappen.
6. Let op borden en drijflijnen/gele ballenlijn van het Waterschap dan mag u absoluut niet verder !
7. Het is niet toegestaan om uit te varen bij een (voorspelde) windkracht 7 Beaufort of meer
8. Verlaat bij naderend onweer het water. Vermijd open water bij onweer.
9. De huurder dient zich te houden aan geldende voorschriften met betrekking tot bruggen, sluizen en andere obstakels in het vaargebied
10. De huurder dient ervoor te zorgen dat de kanovaarder(s) van de huurkano niet onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen.
11. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord van de huurkano, overigens ook niet op ons eigen terrein.
12. De huurder dient geen afval en andere voorwerpen e.d. achter te laten in of nabij het water of het aangrenzende landschap en ook niet op ons terrein. Doe uw afval in de daarvoor bestemde afvalemmer/kanotonnetje.
13. Pluk of vernietig geen planten van de oevers en in het water, vele zijn beschermde of giftige plantensoorten.
14. Laat muskusrattenvallen met rust.
15. Laat vissers, fuiken en visnetten met rust en passeer ze op ruime afstand


Artikel 4: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht.


WALEUK, Recreatie-& Kampeerboerderij,
Valkenvoortweg 31, 5145 PM WAALWIJK
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 06-20710292 of bij GG 0416-391394

Download de PDF

 

 

 

Beleef & Geniet BUITEN Heerlijk van WALEUK Waalwijk!

Je bent van Harte Welkom bij Waleuk,
Groeten Esther van Gardingen & Pieter Verschure